Unikátní prostor v centrální části Uhříněvsi – zahrádkářská kolonie, který se nyní schovává za plotem, by v blízké budoucnosti mohl sloužit všem. Podařilo se koupit pozemek a v současnosti probíhají práce architektů, kteří se specializují na městský prostor: „Před samotným zpracováním architektonického úkolu se snažíme kvality města celkově zhodnotit a najít jeho potenciál. S nalezenou hodnotou následně pracujeme a rozvíjíme tím unikátnost každé obce. Tento přístup považujeme za jediný správný, protože podporuje aktivitu místních obyvatel a jejich uvědomění si hodnot místa kde žijí.“ má jako své motto architektonický atelier a naplňuje ho i u nás.

Nejprve zmapovali Uhříněves jako celek, pak prošli všechny cestičky v okolí (i ty ukryté), aby se pokusili využít polohy budoucího parku v centru obce a napojit ho do všech okolních lokalit. Následovalo velmi důležité zapojení veřejnosti. Nejprve formulářem se spoustou otázek a nakonec live procházkou.

Nyní všechna data vyhodnocují, aby mohli od hotových skic přistoupit ke konkrétnějším návrhům. Moc se na ně těšíme. Už nyní se rýsuje, že park bude zvláštní tím, že budou zanechány fragmenty zahrádek se zákoutími pro různé činnosti.