Vážení občané, voliči,

uzavřeli jsme vyúčtování volební kampaně naší městské části v Praze 22 k datu 22. 11. 2018.

Předvolební kampaň byla vedena v koordinaci s celopražským volebním štábem hnutí Pro Prahu, které má podle stanov našeho hnutí (schválenými Ministerstvem vnitra ČR) právní subjektivitu, vede transparentní účet, vede účetnictví, které je pod dohledem auditorů a řídí se mimo jiné zákonem č. 424/1991, o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Získali jsme v Zastupitelstvu městské části Praha 22 celkem 6 zastupitelů, kteří jsou připraveni a odhodláni pracovat ve prospěch naší městské části a vynaložit při tom veškeré své odborné znalosti a zkušenosti, které získali za poslední volební období, kdy se podařilo zajistit mnohamilionové dotace pro naši městskou část, zrealizovali jsme a připravili mnoho projektů, které naší městkou část posunuly na vysokou úroveň v porovnání s jinými městskými částmi.  V našich řadách, vyjma komunálních politiků, máme mnoho odborníků pro různé oblasti. Naši spolupracovníci, podporovatelé vykonávali vše v rámci předvolební kampaně zdarma a ve svém volném čase.

Na komunální kampaň se nevztahují přísná pravidla o financování kampaní do Parlamentu, tudíž neexistuje povinnost samostatně zveřejňovat finanční náklady. Chceme být transparentní, a proto předkládáme svým voličům celkové finanční náklady, způsob financování a druhy využitých služeb.

Kampaň nás celkem stála celkem 644.200,- Kč, finanční prostředky byly vynaloženy na tyto služby a rozděleny do 5 kapitol:

 

1) finanční náklad na tiskoviny vč. grafických prací                                                                    Kč 119.064,-

2) finanční náklad na venkovní reklamu                                                                                     Kč 383.588,-

3) finanční náklad na reklamní předměty                                                                                   Kč 42.723,-

4) finanční náklad na předvolební akce (vč. autorských a správních poplatků)                         Kč 80.061,-

5) finanční náklad na zprostředkování volební kampaně částku                                               Kč 18.764,-

 

Náklady byly uhrazeny na základě obdržení darů od právnických a fyzických osob:

Právnické a fyzické osoby budou zveřejněny po obdržení jejich souhlasu se zveřejněním.

Děkujeme našim voličům za jejich hlasy a důvěru, uděláme maximum pro prosazení našeho programu, díky kterému jste nás do zastupitelstva zvolili.

 

Jiří Knotek – předseda Hnutí pro Prahu 22