Péče o seniory patří k službám, které jsou stále potřebnější a žádanější. Právě z toho důvodu intenzivně pracujeme na přípravě zřízení již třetího domu s pečovatelskou službou. Vznikl projekt na výstavbu domu Betlímek, jehož součástí bude celkem patnáct bytů pro seniory a jeden krizový byt pro občany naší městské části.

Praha 22 pracuje na rozšiřování sociálních služeb dlouhodobě a systematicky. Dva domy s pečovatelskou službou (DPS) jsou již v provozu a jejich kapacita je neustále stoprocentně naplněna, což svědčí nejen o jejich kvalitě, ale i potřebnosti. DPS I nacházející se na Novém náměstí nabízí celkem třináct, DPS II dokonce čtyřicet bytů. V domech s pečovatelskou službou jsou ubytováni pouze soběstační občané, nejde o zařízení poskytující zdravotní péči.

Pečovatelská služba je zajištěna ve všední dny do 18 hodin, o víkendech a svátcích se do péče zapojují rodinní příslušníci obyvatel domů.

Vzhledem k vytíženosti stávajících domů s pečovatelskou službou je zřejmé, že jejich potřeba bude v následujících letech dále narůstat. Proto máme připravené prostředky a chceme pokračovat ve výstavbě těchto projektů.