VOLTE Č. 1
5. A 6. ŘÍJNA 2018

JDEME DO FINÁLE
A PŘICHÁZÍ NEJLEPŠÍ ČÁST
SETKÁVÁNÍ NAŽIVO

LETNÍ KINA
PITKOVICE UHŘÍNĚVES

HOSTÉ V ŘÍJNOVÉM
KLUBU SENIORŮ

OTEVŘENÍ OPRAVENÉ
HUSOVY KAPLE

PRAŽSKÝ ŽELEZNIČNÍ DEN

KONCERT PRO UHŘÍNĚVES

SETKÁNÍ S LIDMI V HÁJKU

DEN ZDRAVÍ
MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
I DĚTÍ VE ŠKOLKÁCH

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO
PAVILONU ZŠ U OBORY

LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
A ŽÁKY 9. TŘÍD 

JIŘÍ KNOTEK HOSTEM
KLUBU SENIORŮ

KŘEST PITKOVICKÉHO PARKU

6. KULATÝ STŮL: HÁJEK 

PROCHÁZKA S ARCHITEKTY 

PIETA KE KONCI 2.SV.VÁLKY 

PÁLENÍ ČARODĚJNICE

PŘÁNÍ NAŠIM PEDAGOGŮM 

BYTY PRO KRIZOVÉ SITUACE 

PITKOVICE LIVE 

SENIORSKÉ VÝROČNÍ SETKÁNÍ

PLES PRAHY 22

PENNY – MŮŽETE NAKUPOVAT

ZIMNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

4. KULATÝ STŮL: DOPRAVA

ROZSVÍTILI JSME ADVENT 22

PIETA K ZALOŽENÍ ČSR

BABÍ LÉTO V UHŘÍNĚVSI

PIETNÍ AKT K 75. VÝROČÍ TRANSPORTU BG 12

3. KULATÝ STŮL
SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZDRAVÍ

DEN ZDRAVÍ A ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/18

2. KULATÝ STŮL
ŠKOLSTVÍ

UHŘÍNĚVESKÝ SPLÁVEK
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2017

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
S JIŘÍM KNOTKEM

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
POD ZÁŠTITOU RADNÍCH

DEBATA O DOSTAVBĚ
PRAŽSKÉHO OKRUHU

PIETA KE KONCI VÁLKY
S UDĚLĚNÍM MEDAILÍ

TVÁŘE Z TVÁŘE
VELIKONOCE V UHŘÍNĚVSI

SETKÁNÍ S OBČANY
V PITKOVICÍCH

1. KULATÝ STŮL
INVESTICE A ROZPOČET 

PLES PRAHY 22
PODPOŘIL HIPOTERAPII

VÝSTAVA
„PESTRÝ ŽIVOT SENIORŮ“

NEJMENŠÍ OBČÁNCI 

SETKÁNÍ SENIORŮ 2016

KLÁNÍ O POHÁR STAROSTY 

TRADIČNÍ VÍTÁNÍ NEJMEŠÍCH

PIETA KE KONCI 2. SV. VÁLKY

AUTOMOBIL PRO „SOCIÁLKU“ 

TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
ZŠ U OBORY

TRADIČNÍ SETKÁNÍ
SENIORŮ

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
PŘÍSTAVBY ZŠ JANDUSŮ 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

PIETA ZA ŽIDOVSKÉ OBČANY 

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

NÁVŠTĚVA PRIMÁTORKY 

PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 

MILUJEME PRAHU 22