Praha.TV (31. 8. 2018)

 

  ZŠ U Obory v Uhříněvsi navýšila svou kapacitu o 300 dětí. A to díky nově otevřenému pavilonu s 9 kmenovými učebnami pro žáky 1.-3. tříd.

Z metropole ČT1 16. 12. 2016 

 Historie Uhříněvsi v pořadu Z metropole.
V repotáži uvidíte kurátora muzea Michala Klicha a pamětnice Libuši Votavovou a Jarmilu Čípovou. Víte, že zámeček není zámek? 

Uložit

PrimaTV 8. 2. 2018

 Starosta Martin Turnovský se vyjadřuje ke zrušení zákazu tranzitu kamionů přes Říčany. Společný boj starostů neustává.

Události ČT1 16. 12. 2016

 Výtahy, speciální plošiny nebo toalety pro lidi na vozíku. MMR dá v příštím roce obcím 20 milionů na odstranění bariér.

Praha.TV 1. 9. 2016 (čas: 7:47)

Otevření Mateřské školy v Pitkovicích se zúčastnila i radní magistátu Irena Ropková. Díky jejímu otevření byly v tomto školním roce přijaté všechny místní děti.

Praha.TV 11. 2. 2017

 Pražští radní schválili výstavbu základních škol
v některých městských částech z prostředků pražského magistrátu.

Praha.TV 16. 11. 2016 (čas 2:20)

 Nová cyklostezka, která vede z Netluk přes Uhříněves do Kolovrat, byla dokončena. Měří 3,8 km a budovala se více než rok.

Události v regionech ČT1 15. 8. 2016 

 

Z Obyvatelé Uhříněvsi zablokovali dopravu v centru městské části. Vadí jim, že vláda vyřadila dostavbu jihovýchodní části Pražského okruhu ze seznamu prioritních staveb a jeho budování se tak znovu odsunulo.

 

 

 

Uložit