Tuto otázku pokládám všem opozičním zastupitelům, kteří šíří dezinformace k navrhované změně územního plánu na části parcely číslo 1793/6 v oblasti Romance II.

 

Dovolte mi tyto poplašné nepravdy uvést na pravou míru. Rada městské části nikdy nerozhodovala o zastavitelnosti či nezastavitelnosti tohoto pozemku. Jednak nikdy nebyl ve vlastnictví naší městské části, jednak patří do kategorie stavebních parcel již od roku 2000. Navrhovaná změna územního plánu řeší vyřazení nerealizovatelné silniční spojnice, která tímto pozemkem prochází. S výstavbou dvou bytových domů tato změna nijak nesouvisí. Domy kvůli tomu vyšší ani širší nebudou. Je tomu právě naopak. Městské části se podařilo vyjednat snížení budov o jedno podlaží.

 

Doprava v lokalitě byla vyřešena odlišně a paralelní duplicitní propojení ulic Přátelství a K Netlukám postrádá dopravní význam. Komunikace by navíc vedla těsně kolem vstupů do několika domů v ulici Václava Trojana.  Každý si dokáže představit, co by znamenala pro tyto domy a že je vlastně nerealizovatelná.

 

Odmítám opakovaná nařčení zastupitelů za TOP09 a za STAN, že naše koalice jde na ruku developerům. To je absolutní lež a argumentační faul, vůči kterému se lze jen těžko bránit. Městská část má v územním řízení velmi omezené možnosti, nedisponuje právem veta a nemá zákonnou možnost vyhlásit stavební uzávěru.

 

Změna ÚP u Romance
černá barva: stávající řešení          červená barva: vyřazený projekt silnice

S čím Rada městské části souhlasila?
Aby z územního plánu byla vyňata plánovaná silnice spojující ulice Přátelství a K Netlukám (červená cesta v obrázku). Doprava je na křížení ulic K Přátelství, K Netlukám a K Uhříněvsi řešena odlišně a vznikl zde kruhový objezd (černá cesta v obrázku). Navíc by komunikace procházela těsně kolem bytových domů číslo 2, 6 a 8/1484 v ulici Václava Trojana. Naše rozhodnutí podpořil i Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a v návrhu Metropolitního plánu zakreslena již není.

Bude z tohoto rozhodnutí profitovat developer?
Ne, nebude. Změna územního plánu se skutečně týká jen té zakreslené komunikace. Na velikost domů a koeficienty to nebude mít vliv. Radě městské části se naopak podařilo vyjednat snížení budov o jedno nadzemní podlaží. Navíc konečné schválení změny trvá minimálně 3 roky (spíš mnohem déle) a do té doby bude dokumentace pro výstavbu domů projednána či schválena. Na pozemku v místě plánované silnice zůstane zeleň.

Může městská část nějak zamezit výstavbě dvou bytových domů v bývalém sadu?
Městská část může rozhodovat pouze o vlastních či svěřených pozemcích. Ani do jedné z těchto kategorií pozemek číslo 1793/6 nepatří. Pozemek vlastní soukromý investor, který jej při splnění zákonných norem a při přesném dodržení zákonných postupů, může stavebně využít.

Město může říct, že zástavba není možná kvůli chybějící infrastruktuře
Tento argument před stavebním úřadem, jakožto nezávislou institucí státní správy, neobstojí. Navíc není pravdivý. V naší městské části jsme v uplynulých osmi letech rozšířili naše školy, postavili nové mateřské školy, zajišťujeme další nové lékařské ordinace, připravujeme novou základní školu a mateřskou školu, nové sportovní školní haly, rozšíření školní jídelny. Vznikla nová prodejna Penny Market, připravují se další, složitou dopravní situaci u nás nejvíce způsobuje tranzit a nikoliv místní obyvatelé. Ani ta však není argumentem, na který může vzít stavební úřad zřetel.

 

Martin Turnovský, starosta