Poslední významná úprava se týkala ZŠ U Obory, kde byl v pátek 31. srpna letošního roku slavnostně otevřen nový pavilon, který navýšil kapacitu školy o 300 míst na celkových 970. V nové bezbariérové budově s moderně vybavenými učebnami se od letošního září učí nejmenší děti – žáci prvních, druhých a třetích ročníků.  Další čtyři třídy přibyly v základní škole nám. Bratří Jandusů, jejíž kapacita se tak navýšila na celkový počet míst pro 780 žáků. V Pitkovicích byla otevřena nová mateřská škola.

Dalším krokem, který patří k nejvýznamnějším investicím v rámci školství na území celého hlavního města, bude zřízení nové základní školy Romance v Uhříněvsi. Předpokládané náklady na stavbu nové školy činí 320 milionů korun, podle stávajícího projektu vznikne budova s kapacitou 810 žáků – počítá se s počtem tří tříd na každý ročník. Součástí stavby bude i jídelna, dvě tělocvičny a venkovní hřiště, které bude určené nejen pro potřeby školy – plánuje se, že ho budou moci pro své volnočasové aktivity využívat i občané městské části.