Projekt byl plně zajištěn po finanční dotační stránce (cca 40 mil. Kč) a byl připraven k veřejné soutěži. Až po roce byl vybrán zhotovitel.

Zatím se však neproinvestovalo vůbec nic, dokonce nebyly nezahájeny ani přípravné práce. Vypadá to, že si starosta Zelenka schovává tento k okamžité realizaci připravený projekt v šuplíku, aby mohl ve volebním roce stříhat pásku.