Nové prodejny obchodních řetězců

Doba, kdy byli občané Uhříněvsi nuceni dojíždět za nákupy k sousedům, případně se museli smířit s tím, co nabízí Norma, je naštěstí již minulostí.  Jiří Knotek se s pověřením Rady pustil do vyjednávání se zástupci řetězců, tak aby si z nabídky mohl vybrat skutečně...

číst více

Nové parky

Trávit nejen víkendy, ale i volné chvíle ve všední dny v přírodě touží čím dál větší počet lidí. Celé dny sedíme v uzavřených prostorách, ať už v práci nebo ve škole, a tak vítáme každou možnost, kdy se můžeme nadechnout čerstvého vzduchu. A v ideálním případě kvůli...

číst více

Lékařské péče na dosah

Jedním z témat, na jehož řešení jsme se v současné době zaměřili, je dostupnost lékařské péče. Považujeme za samozřejmé, aby měli občané naší městské části ordinaci pediatra a praktického lékaře pro dospělé, ale i ordinace dalších lékařů, v docházkové vzdálenosti od...

číst více

Výstavba domu Betlímek pomůže seniorům i jejich rodinám

Péče o seniory patří k službám, které jsou stále potřebnější a žádanější. Právě z toho důvodu intenzivně pracujeme na přípravě zřízení již třetího domu s pečovatelskou službou. Vznikl projekt na výstavbu domu Betlímek, jehož součástí bude celkem patnáct bytů pro...

číst více

Každodenní život v Uhříněvsi

Moderní mateřské i základní školy, divadlo, kino, tenisové kurty a další sportoviště. A také domovy s pečovatelskou službou, moderně vybavené zdravotní středisko, lékárna a záchranná služba. To je jen krátký výčet služeb, které jsme v uplynulých čtyřech letech...

číst více

Nouzové a městské byty

Každé město a městská část musí reflektovat potřeby všech svých občanů: rodin s dětmi, seniorů i lidí, kteří se – zpravidla ne vlastním přičiněním – ocitnou v krizové situaci, kdy potřebují pomoc zvenčí. Taková situace může nastat v případě požáru či povodně. Aby lidé...

číst více

Sumarizace dopravy – stručněji už to opravdu nešlo

Doprava je na Praze 22 téma č. 1. Děláme pro zlepšení maximum. Lokální opatření se daří realizovat, u státních staveb připomínkujeme projekty, sdružujeme okolní starosty. Společný tlak na dostavbu 511 je podstatně silnější než jednotlivé hlasy z...

Máme byty pro krizové situace – útočiště až pro 10 lidí

Ještě nedávno dva přízemní prostory v dezolátním stavu, nyní byty pro krizové situace jako jsou povodně nebo požár. A nejen pro Uhříněves, Pitkovice nebo Hájek, ale pro celý správní obvod. Byty jsou připraveny k nastěhování nonstop 24/7. Na postele a rozkládací...

Penny Market je otevřen. Můžete nakupovat.

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 starosta a místostarosta P22 Martin Turnovský a Jiří Knotek přestřihli pásku ve zbrusu nové prodejně Penny Market. Otevření největší prodejny v naší lokalitě zásadně vylepší možnosti nákupů. Prodejna se nachází mezi bytovým komplexem...

Lidé na západní straně Uhříněvsi se dočkají supermarketu. Vyroste zde Lidl.

Ve středu Uhříněvsi je Norma, obyvatelé východní části nakupují už více než půl roku v Penny, ve Vivusu bude Billa. Ale co lidé u druhého kruhového objezdu?

Zahrádky pro všechny

Unikátní prostor v centrální části Uhříněvsi - zahrádkářská kolonie, který se nyní schovává za plotem, by v blízké budoucnosti mohl sloužit všem. Podařilo se koupit pozemek a v současnosti probíhají práce architektů, kteří se specializují na městský prostor: "Před...

Skutečně dáte přednost zbytečné silnici před zelení?

Tuto otázku pokládám všem opozičním zastupitelům, kteří šíří dezinformace k navrhované změně územního plánu na části parcely číslo 1793/6 v oblasti Romance II.   Dovolte mi tyto poplašné nepravdy uvést na pravou míru. Rada městské části nikdy nerozhodovala...

300 nových míst pro školáky v ZŠ U Obory

To je navýšení, které se podařilo díky dokončení modré budovy v areálu ZŠ Obora. Novostavba bude určena pro děti prvního stupně a kromě devíti tříd v ní najdeme i jazykovou učebnu, kabinety, sklad a výtah - je totiž bezbariérová. Slavnostní otevření proběhlo ještě o...

Nové parkoviště pro rezidenty u nádraží

Nové parkoviště má zelenou. Jiřímu Knotkovi se podařilo jednak vyjednat dohodu s Českými drahami, jednak získat dotaci ve výši 11, 8 milionu korun od Magistrátu hlavního města Prahy. Praha 22 zaplatí pouze studii a projekt. Ušetřené prostředky mohou být využity...

Představili jsme projekty, které se již realizují nebo jsou ve fázi příprav.

Páté setkání s občany s názvem Kulatý stůl proběhlo při prvních jarních paprscích. Radní Jiří Matyášek představil projekty MČ Prahy 22, které se již realizují nebo jsou v různých fázích příprav: Přístavba ZŠ U Obory pro 9 tříd Nákup čtyř lékařských ordinací Sportovní...