Zahrádky pro všechny

Unikátní prostor v centrální části Uhříněvsi – zahrádkářská kolonie, který se nyní schovává za plotem, by v blízké budoucnosti mohl sloužit všem. Podařilo se koupit pozemek a v současnosti probíhají práce architektů, kteří se specializují na městský prostor:...

Skutečně dáte přednost zbytečné silnici před zelení?

Tuto otázku pokládám všem opozičním zastupitelům, kteří šíří dezinformace k navrhované změně územního plánu na části parcely číslo 1793/6 v oblasti Romance II.   Dovolte mi tyto poplašné nepravdy uvést na pravou míru. Rada městské části nikdy nerozhodovala...

Oblast kolem Normy by mohla získat jiný ráz

Oblast kolem Normy by mohla získat jiný ráz – to je název článku Uhříněveského zpravodaje 10/2017, který přibližuje koncepční studii Ing. arch. Petra Starčeviče. Studie se zabývá prostorem Normy a přilehlého parkoviště a zamýšlené výstavby na pozemku firmy PSJ...

Probrali jsme školství křížem krážem

Další setkání s veřejností, tentokrát určené hlavně pro rodiče, proběhlo v divadle. Starosta Martin Turnovský i jeho zástupce Jiří Knotek za stolem neseděli sami, ale přišli i všichni vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Každý s prezentací svých vizí, plánů i...