Moderní mateřské i základní školy, divadlo, kino, tenisové kurty a další sportoviště. A také domovy s pečovatelskou službou, moderně vybavené zdravotní středisko, lékárna a záchranná služba. To je jen krátký výčet služeb, které jsme v uplynulých čtyřech letech podpořili nebo rozšířili.

Intenzivně se pracuje nejen na rozšiřování služeb naprosto nezbytných pro každodenní život občanů, ale také na jeho zpříjemnění a zkvalitnění. Vznikají tak nové parky a místa pro procházky, pohyb, sport a odpočinek i moderně vybavená dětská hřiště. Bohatý je i společenský a kulturní program. O víkendech se pravidelně konají akce určené nejen rodinám s malými dětmi, ale i seniorům. K nejoblíbenějším patří pálení čarodějnic a dětský den na Rychetách.

Díky výstavbě nových domů a bytů, kam se stěhují především rodiny s dětmi, naše městská čtvrť celkově mládne. Tento vývoj s sebou nese potřebu budování nové infrastruktury pro mladší věkové skupiny. Naše městská část se proto intenzivně věnuje modernizaci a rozšiřování stávajících dětských hřišť, ale i budování zcela nových hřišť, sportovišť a parků pro občany všech věkových kategorií. Vznikají tak nová moderní hřiště s nejrůznějšími herními prvky, určenými dětem předškolního i školního věku, pískovišti i travnatými hřišti s brankami na fotbal a další míčové hry. Starší děti, mládež a dospělí využívají stůl na ping pong a skatepark, který je součástí dětského hřiště v ulici Podleské u tunýlku pod železniční tratí.

V prostoru za Domem s pečovatelskou službou II vznikl nový fitpark, určený pro dospělé a mladé lidi ve věku nad 15 let, kde jsou k dispozici tréninkové a posilovací prvky, masážní stroj, rotoped a další cvičební pomůcky. Součástí fitness hřiště je i dráha na petanque.

Výraznou modernizací prošlo i sportovní hřiště v prostoru za Novým náměstím, kde byla původní umělá tráva nahrazena novým moderním tartanovým povrchem. Jeho výhodou je především dlouhá životnost a nízká náročnost na údržbu. V rámci úprav byly vyměněny i sítě v brankách a nalajnována hřiště pro míčové hry.

Zástupci městské části nyní hodlají upřít svou pozornost na další záměr, jímž je vybudování městské sportovní haly, která by byla občanům městské části k dispozici pro provozování indoorových sportovních aktivit.