Nosným tématem posledního jednání zastupitelstva bylo projednání rozpočtu naší městské části pro rok 2019.  Bohužel první pokus o rozpočet ze strany nové vládnoucí reprezentace (STAN+NM) nebyl důkladně odborně připraven, Finančním výborem a poté Radou. Nové vedení zcela rezignovalo na klíčové infrastrukturní investice do školství, dopravy a občanské vybavenosti. Za vše hovoří srovnání jediného čísla –  v třídě 6 kapitálové výdaje: 8 mil. Kč pro rok 2019 oproti 123 mil. Kč v roce 2018 (obě čísla jsou zaokrouhlená). Bez nadsázky jde o nejhorší rozpočet za posledních dvacet let. Proto jsme společně s ODS vyzvali radního Zmátla, aby předložený návrh stáhl a připravil nový. Ani bouřlivá debata nepřinesla kýžený výsledek a tento udržovací rozpočet bez ambicí na rozvoj obce byl přijat.

Horácká stezka

Smutnou epizodou bylo účelové nepřijetí materiálu bývalého starosty týkajícího se malé dopravní stavby známé jako Horácká stezka na program jednání. Horácká stezka je lokální součástí celkového řešení dopravní infrastruktury jihovýchodní části Prahy společně s dokončením Pražského okruhu v úseku 511 a Hostivařské spojky. Na projektu participují tři městské části, které se memorandem dohodli na společném postupu. Naše městská část na projekt dostala v loňském roce peníze. Nové vedení obce projektu nikdy nefandilo, takže mu nevadí, když se dál nebude nic dít. Argumenty o platnosti či neplatnosti memoranda jsou zástupné. Navíc sami radní memorandum již dříve pohřbili tím, že souhlasili, aby Praha 15 společně s Petrovicemi i Praha 22 pokračovaly v projektech samostatně a na své vlastní náklady.

Kompenzační opatření nesmí být výpalným

Dalším důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo téma Kompenzačních opatření developerské činnosti. Předložený materiál podstatu problému vůbec neřešil a jeho znění připomínalo spíš pokus o legalizaci „výpalného“, které nemá oporu v žádném zákoně či předpisu. Návrh rovněž neřešil právní problémy a další dopady na prohrané spory obce s investorem. Jako obzvláště šikanózní se jevil navrhovaný poplatek 1000 Kč na 350 metrů2 podlahové plochy. Ten by výrazně prodražil stavbu rodinných domů. Neexistuje důvod, proč by soukromník měl do obecní kasy zaplatit 350 tisíc Kč.

Občanská vybavenost v Pitkovicích? Rada přešlapuje na místě

Dále se Rada vedená Vojtěchem Zelenkou fakticky odmítla zabývat předpřipraveným výkupem pozemků pro občanskou vybavenost v Pitkovicích. V minulých letech byly připraveny smlouvy o smlouvě budoucí. Jenže novému vedení se k uzavření kupní smlouvy nežene, nechává dříve velmi vstřícné vlastníky v nejistotě a čeká, že celý záměr upadne v zapomnění. K tomu jim stačí počkat do května, kdy vyprší platnost všech dřívějších smluv a dohod.

Neefektivní a drahá Rada

V závěru se vedla diskuse nad srovnáním efektivity srovnatelných MČ z hlediska počtu uvolněných radních k počtu obyvatel, který pro naši Radu vychází velmi nelichotivě – nejhůře ze všech MČ Praha 15-Praha 22.

Co se týká vysokých odměn všech 7 současných radních, se Rada nechce více vyjadřovat a za rok předloží zhodnocení práce radních. Těšíme se. Na ostatních MČ zřejmě pracují Supermani, nebo se tam nic neděje, když zvládnou řídit svou MČ v průměru se 4 placenými radními.